Kongstads Køreskole · Jan kongstads

Sådan tages trailer

Ændringerne – kort fortalt.

6.1.3 Kørekortkategorier og førerret

Eleven skal kunne angive indholdet af, at kørekortkategori B giver ret til at føre følgende køretøjer:

1) Personbil og varebil på ikke over 3.500 kg tilladt totalvægt. Personbilen må højst være indrettet til befordring af 8 personer foruden føreren.

2) Bil med tilkoblet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

3) Bil med tilkoblet påhængskøretøj med tilladt totalvægt på over 750 kg, såfremt bilen og påhængskøretøjet tilsammen ikke overstiger 3.500 kg tilladt totalvægt.

4) 3-hjulet motorcykel, 3-hjulet bil, traktor, motorredskab samt lille og stor knallert.

Den får bl.a. betydning for, om du behøver at tage BE eller B+ kørekort. De gældende regler – Anhængerkørekort (Kategori BE eller B+)
Hvis vogntogets samlede ”Tilladte Totalvægt” overstiger 3.500 kg, skal du have kørekort til Kategori BE eller evt. Kategori B+.
I begge tilfælde skal du være opmærksom på, at anhængerens ”FAKTISKE Totalvægt” ikke må overstige bilens ”Koblingsvægt”.

Kategori B+
Hvis dit vogntogs samlede ”Tilladte Totalvægt” overstiger 3.500 kg, men ikke 4.250 kg, kan du nøjes med kørekort til Kategori B+.
Vær opmærksom på, at din anhængers ”FAKTISKE Totalvægt” ikke må overstige din bils ”Koblingsvægt”.
Mange køreskoler vil ikke tilbyde undervisning til Kategori B+.
Det skyldes, at den eneste forskel på undervisningen/prøven til Kategori B+ og BE er vægten på den anhænger, man skal køre med under køreprøven.
Kategori B+ vil således formodentlig kun tilbydes af køreskoler, der ikke har fået udskiftet deres anhængere, så de opfylder de nye krav til Kategori BE.

Kategori BE
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167357