Kongstads Køreskole · Jan kongstads

Forløb for generhverv

Kontrollerende køreprøve afholdes ved flg. tilfælde:

Betinget / Ubetinget frakendelse af førerretten.
Efter kørselsforbud.
Begrundet tvivl om førerens kørefærdighed / manglende kendskab til færdselsregler ell. Forståelse for hensyn til andre trafikanter.

Betinget frakendelse

Lovens Kræver at du består en teori-prøve og en praktisk køreprøve. Du skal normalt aflægge prøven inden for den tidsfrist som fastsættes af politiet. Husk en køreprøve er både teori og praktik så hvis du dumper i teorien er det nyt gebyr og du aflevere dit kørekort(kørselsforbud)

Kongstads Køreskole anbefaler at øve til under 3 fejl  på  køreskolens online  (ffk.nu) inden du går op til teoriprøven. Du kan evt. også deltage i evaluerende teoriprøver, sammen med de andre elever (obs. kræver at eleverne er nået så langt i deres forløb).

Inden køreprøven anbefales det klart, at tage nogle opfriskende køretimer selvfølgelig efter dit behov. Typisk 2x45 min. Rundt i Nyborg og omegn, ud på motorvej, og de forskellige farlige steder de prøvesagkyndige gerne vil forbi. Højrevigepligt, dobbeltrettet cykelsti osv.

På Køreprøvedagen. 1x45 min. kører vi den værste nervøsitet af, finpudser de sidste par små ting og gennemgå lovens krav på skolevognen. Lys, lygter, dæk, bremser osv.

Leje af skolevogn betales som en lektion 1x45 min.

Hvis du ikke aflægger prøven, bliver dit kørekort inddraget af politiet. Det samme gælder, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve. - Så vælg din kørelærer med omtanke.

Ubetinget frakendelse

Teori og kørelektioner kan anbefales som overstående. Men der er også mulighed for interaktiv undervisning over pc. På div. Hjemmesider, jeg har også en masse andet undervisnings martriale der kan bruges. Vi kan jo tage udgangspunkt i dine behov.

Husk du skal søge politiet om retten til at generhverve. Dvs. du skal gå op på Borgerservice og aflevere din ansøgning om kørekort. (Ansøgningen kan du få hos Kongstads Køreskole eller borgerservice) Medbring legitimation og et billede af dig selv + 870 kr til Prøvegebyret. Prøvegebyret på 870,00 kr. dækker både teori- og køreprøven.

Andet: Havde du kørekort til flere kategorier

Såfremt du består senest ved den 2. prøve og førerretten har været frakendt i mindre end 3 år, så generhverver du automatisk de kategorier du havde før frakendelsen.

Men består du ikke senest ved den 2. prøve, eller har førerretten været frakendt i 3 år eller mere, eller prøven først bestås, når der er forløbet 3 år eller mere, efter at førerretten blev inddraget, skal der aflægges særskilt prøve for hver af de kategorier du ønsker at generhverve kørekort til. Der skal så også betales prøvegebyr til politiet for hver af kategorierne man ønsker at generhverve. Kongstad køreskole kan kun hjælpe med kat.b personbil under3.500 kg og kat.a mc. Den teoretiske undervisning må tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb, og den praktiske prøve kan tidligst aflægges en måned før frakendelsestidens udløb.

Kørselsforbud / særlige køreundervisning (Gives til nye billister) Lovens krav:

7 lektioner teoriundervisning (Trafikadfærd, grundregler for bilkørsel, manøvrer på vej.)8 lektioner manøvre på vej.

Undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage. Og du må først aflægge den kontrollerende køreprøve, før du har gennemført alt undervisningen. Herefter bestå en teori- og praktisk køreprøve

Skyldes kørselsforbudet alene spirituskørsel, skal du i stedet særlig køreundervisning gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik.

Kursus i Alkohol & Trafik (A/T-kursus)
Har du fået et kørselsforbud, en betinget eller en ubetinget frakendelse af kørekort på grund af spirituskørsel, skal du gennemføre et A/T-kursus.

Helbredsmæssig køretest

Kongstads Køreskole anbefaler et par opfriskende køretimer. Konsekvensen af en ikke bestå en køretest er indkaldelse til en kontrollerende teori- og praktisk prøve, hvor kravene er en del svære.

Ring eller skriv for yderligere oplysninger.

Alkohol & Trafik (A/T-kursus)

Pr. 1. januar 2011 er kursusgebyret for deltagelse i A/T kursus steget. Prisen er fremover 2500,- kr. og A/T er gyldigt et år.

Personer med en ubetinget frakendelse tidligst må påbegynde A/T kursus 3 måneder før frakendelsesperiodens udløb.
Tilmelding og oplysning om kursusstart

Kontakt: Vivi Dixen Eggert.
Telefon: 76631048 eller send en mail

Læs mere på: Regionsyddanmark