Kongstads Køreskole · Jan kongstads

Undervisningens forløb

Når du starter i min køreskole har jeg på forhånd lagt et forløb ind for din teoriundervisning som betyder du skal møde op 8 gange og afsætte ca.3 timer pr. gang og så er du klar til teori prøven.
Herefter skal vi så lige en tur på køreteknisk anlæg og så er du alt efter evner klar til køreprøven.
Loven kræver som minimum i alt 29 teori lektioner. I køreskolen er teoriundervisningen ubegrænset.
Der er altså reelt tale om beståelsesgaranti, idet du kan gå til teori, lige så længe du føler, du har behov for det.
Når du starter teori undervisningen vil du få udleveret en lektionsplan (lovkrav) som nøje beskriver hvad du skal igennem for at få kørekort.
I lektionsplanen vil du kunne se at teorien og den praktiske kørsel følger hinanden, hvilket betyder at du f.eks. skal have teori om motorveje, før du efterfølgende skal ud og køre på motorvej.
Dette betyder også at du skal have den praktiske undervisning på vej før du får undervisning i den næste teorilektion.